ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ “ΛΙΝΟΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΛΔ