ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Ὁ Ὑμνητὴς τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καὶ τοῦ ἥλιου

Download (DOCX, 48KB)