ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ “ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ” (Κ.Ε.Λ.Δ.) ΤΗΣ 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021. ΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
(Κ.Ε.Λ.Δ.) 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΣ.                                                                                                                                                                                                                                                          ΕΛΑΒΑΝ:
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΒΕΤΑΣ 16                                  ΨΗΦΟΥΣ
2. ΣΟΦΙΑ ΛΙΓΝΟΥ 29                                                         >>
3. ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ 12                                               >>
4. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΠΛΕΤΑ 17                                                >>
5. ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19                                                 >>
6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 25                             >>
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 24                                     >>
8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 26                                    >>
9. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 9                                             >>

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΑΒΑΝ:
1. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ 8                                                >>
2. ΔΟΜΝΙΚΗ ΛΑΣΠΑ 17                                                     >>
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΛΟΥΔΗ 15                                     >>
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 17                                            >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΑΒΑΝ:
1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 14                                        >>
2. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ 15                                              >>
3. ΔΟΜΝΙΚΗ ΛΑΣΠΑ 22                                                    >>
4. ΠΑΛΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20                                    >>                                                                                                                                                                                                                                     ——————————————————————————————                                                                                                                  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ:                                                                                          ———————————————————————————-                                                                                                                                           Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ.                                                              ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                                                                                                                                                                                                                            1. ΣΟΦΙΑ ΛΙΓΝΟΥ. 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ. 3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ. 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ. 5. ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.          6. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΠΛΕΤΑ. 7. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΒΕΤΑΣ.                                                                                                                                                                                          ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                                                                                                                                                                                                        1. ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ. 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ.                                                                                                                                                                                                         ——————————————————————————–                                                                                                                                                                                     Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΛΗ.                                      ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                                                                                                                                                                                                                                           1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ. 2. ΔΟΜΝΙΚΗ ΛΑΣΠΑ.                                                                                                                                                                                                             ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                                                                                                                                                                                                                    1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΛΟΥΔΗ. 2. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ.                                                                                                                                                                                                                               ————————————————————————————–                                                                                                                                         Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.                                                                                                                                                                                                                                                            ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                                                                                                                                                                                                                                             1. ΔΟΜΝΙΚΗ ΛΑΣΠΑ. 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΛΟΥΔΗ. 3. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ.                                                                                                                                            ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:                                                                                                                                                                                                                                              ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ.                                                                                                                                                                                                                                                                            ————————————————————————————                                                                                                                                                                    Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΕΤΗΣ.                                   ————————————————————————————-