ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΕ ΑΥΛΩΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Στις 25 Οκτωβρίου 2018 διεξήχθη η γιορτή προς τιμήν της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Κατάστημα Νέων Κρατουμένων Αυλώνα. Νέοι κρατούμενοι του σωφρονιστικού καταστήματος με την καθοδήγηση των καθηγητών τους αναπαρέστησαν σε θεατρική μορφή τα ιστορικά γεγονότα από την κήρυξη του πολέμου έως την απελευθέρωση της Ελλάδας από την τριπλή κατοχή. Ακούστηκαν τραγούδια του Έπους του ’40 και της Εθνικής Αντίστασης. Στο τέλος απονεμήθηκαν βραβεία στους καλύτερους μαθητές του σωφρονιστικού καταστήματος και έγινε η παράδοση της Σημαίας στον έχοντα την καλύτερη βαθμολογία.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μέλη της Βουλής των Ελλήνων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Πρόεδρος και Έφορος του ΚΕΛΔ  Δημήτρης Ορφανίδης και Βασίλης Παπακώστας. Ο επικεφαλής του Ειδικού Σχολείου Νέων Κρατουμένων καθηγητής κ. Πέτρος Δαμιανός ανακοίνωσε στους παρασταθέντες τον 1ο Διαγωνισμό Ποίησης και Πεζογραφίας Νέων Κρατουμένων, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία του ΚΕΛΔ και υποστηρίζεται από την Εισαγγελία του ΑΠ.

Η προκήρυξη έχει ως ακολούθως :

Ο Κύκλος Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών, με την ένθερμη υποστήριξη της Εισαγγελίας του ΑΠ, προκηρύσσει τον πρώτο διαγωνισμό Ποίησης και Πεζογραφίας Νέων Κρατουμένων με θέμα “Η ψυχή μου κι εγώ”. Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στους νέους κρατουμένους Καταστήματος Αυλώνα και απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου του εν λόγω Καταστήματος.

Τα τρία πρώτα ποιήματα ή διηγήματα-το πρώτο της κάθε βαθμίδας-θα βραβευθεί με συμβολικό χρηματικό ποσό, προς ενίσχυση των βραβευθέντων όταν αποφυλακισθούν, στα δε λοιπά θα δοθούν έπαινοι.

Προς υλοποίηση των ανωτέρω τίθενται οι κάτωθι όροι: 

 

1) Γνωστοποίηση του διαγωνισμού από τους κ.κ. Καθηγητές του διαγωνισμού στους μαθητές σας άμα τη λήψη της παρούσης προκηρύξεως και έναρξη συγγραφής κειμένων.

2) Τα ποιήματα/διηγήματα θα δοθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης που απαρτίζεται από τους Λϊτσα Καποπούλου, Ταμία, Βασίλη Παπακώστα, Έφορο και Δημήτρη Ορφανίδη Πρόεδρο του ΚΕΛΔ το αργότερο την τελευταία ημέρα πριν κλείσουν τα σχολεία για τις γιορτές του Πάσχα του 2019. Θα δοθούν σε τρία στικάκια, ένα για τον καθέναν, τα οποία θα σας τα προμηθεύσει ο ΚΕΛΔ. Ένα τέταρτο στικάκι θα δοθεί στην ΓΓ του ΚΕΛΔ κ. Σοφία Λιγνού, στο οποίο θα περιέχονται τα ονόματα των συμμετασχόντων μαθητών και τα ποιήμστα/διηγήματά τους, τα οποία ονόματα δεν θα είναι γνωστά στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων.

3) Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης θα καταλήξει στην επιλογή των πρώτων ποιημάτων κατά μόνας. Εν συνεχεία, από αυτά τα ποιήματα ή διηγήματα, τα μέλη της Επιτροπής θα αποφασίσουν από κοινού για τα τρία πρώτα, ένα για κάθε βαθμίδα και μετά θα διαπιστωθούν τα ονόματα των δημιουργών, ήτοι αφού σας γνωστοποιηθούν τα βραβευθέντα κείμενα.

4) Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει με ένα ποίημα ή με ένα διήγημα, χωρίς περιορισμό στίχων και λέξεων.

5) Η βράβευση θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις σας στις 28 Μαΐου 2019 σε ειδική τελετή, οι λεπτομέρειες της οποίας θα διαμορφωθούν στην πορεία του διαγωνισμού.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΚΕΛΔ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΣΟΦΙΑ ΛΙΓΝΟΥ-ΓΓ

Εφέτης Αθηνών                                                            Εφέτης Αθηνών