ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΕΛΔ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΥ